facebook

Rekrutacja

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W PRZEDSZKOLU „WESOŁY BRZDĄC”:

 1. Baran Igor 
 2. Binkowska Zofia 
 3. Bogusz Gustaw
 4. Chabros Igor
 5. Dobruś Filip
 6. Durejko Gabriela
 7. Grabowski Franciszek 
 8. Kamińska Helena 
 9. Korgól Lena 
 10. Kostecki Oskar
 11. Pakosik Zuzanna
 12. Rosek Dominik
 13. Uryniuk Kacper
 14. Wiśniewska  Zuzanna 
 15. Wójcik Hanna

 

LISTA KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W PRZEDSZKOLU „WESOŁY BRZDĄC”:

 1. Krysztofiak Michalina
 2. Maciejewski Stanisław
 3. Rędzio Aleksander
 
 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W PRZEDSZKOLU „WESOŁY BRZDĄC”:

 1. Baran Igor
 2. Binkowska Zofia
 3. Bogusz Gustaw
 4. Chabros Igor
 5. Dobruś Filip
 6. Durejko Gabriela
 7. Grabowski Franciszek
 8. Kamińska Helena
 9. Korgól Lena
 10. Kostecki Oskar
 11. Pakosik Zuzanna
 12. Rosek Dominik
 13. Uryniuk Kacper
 14. Wiśniewska Zuzanna
 15. Wójcik Hanna

 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W PRZEDSZKOLU „WESOŁY BRZDĄC”:

 1. Krysztofiak Michalina
 2. Maciejewski Stanisław
 3. Rędzio Aleksander


KOMUNIKAT W SPRAWIE E-REKREUTACJI


Szanowni Państwo,


w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników szkół i przedszkoli uprzejmie informujemy, że rekrutacja nie zostaje przerwana i trwa nadal:

 1. wniosek można nadal składać z wykorzystaniem profilu zaufanego, 
 2. każdy wniosek jest weryfikowany w systemie. W razie braku kompletności dokumentów, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie pod podane przez Państwa na poczet rekrutacji numery telefonów, 
 3. można także donieść dokumenty w wersji papierowej do placówek, w których zostały wyznaczone miejsca do umieszczania wniosków:

a) ZSP Borzecin – wejście główne do szkoły, skrzynka;

b) SP Stare Babice - wejście główne, wrzutnia na listy;

c) SP Koczargi – wejście główne skrzynka;

d) SP Zielonki Parcela – wejście główne – przedsionek, skrzynka,

e) Przedszkole Blizne Jasińskiego – przedsionek, skrzynka na wnioski,

f) Przedszkole Stare Babice – przedsionek, skrzynka na wnioski.

 • Przedszkole Słoneczny Domek – tylko po umówieniu telefonicznym, nr tel. 509794456, 
 • Przedszkole Niepubliczne Jeżyk – skrzynka pocztowa i informacja telefoniczna o złożeniu wniosku nr tel. 692438111. 

W placówkach zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, dezynfekcja.


W pozostałych placówkach niepublicznych w sprawie składania wniosków informacje udzielane są telefonicznie:

 • Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Ołówek nr tel. 506 671 924, 
 • Przedszkole Wesoły Brzdąc nr tel. 511 062 933, 
 • Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia nr tel. 506014317. 

Rodzice/ Opiekuni prawni, będą też mogli wnioski (po wydrukowaniu) dostarczać do placówek oświatowych po 25 marca 2020 r. O ewentualnej zmianie terminu zostaną Państwo powiadomieni na naszej stronie: https://stare-babice.pl/rekrutacja-2020-2021/.

 

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo w placówkach oświatowych. W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

 

 

REKRUTACJA 2020/2021


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie w systemie elektroniczne


https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/


 


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE W SPRAWIE REKRUTACJI


do pobrania: https://starebabice.bip.net.pl/?a=408